Strona głównaseparator graficznyPolityka prywatności
Przycisk drukowania

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CZYLI ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz, adres: ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, NIP 524-020-16-28 biuro@hydrostop.pl, telefon 22 8110895, kom +48 602 616 556 a w przypadku kontaktu dot. sklepu internetowego pod numer +48 (22) 6142666


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie konieczności lub żądania przetwarzania w następujących celach: do poinformowania o ofercie handlowej, produkcyjnej, wykonawczej, usługowej, do uzgodnienia warunków realizacji współpracy, do zawarcia i wykonania transakcji, do obsługi w trakcie i po sprzedaży, do zbierania informacji o potrzebach i opiniach klientów, do przeprowadzenia innych czynności powiązanych z obsług ą klientów, do przeprowadzenia konserwacji:

  • podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy, to znaczy prowadzenie negocjacji, przygotowanie oferty, weryfikacji danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;

  • w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;

  • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.: wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO;

  • na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:

  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych;

  • marketingu bezpośredniego, przez czas trwania umowy i udzielonych zgód, w granicach naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f).

Cel główny przetwarzania danych to możliwie najpełniejsza obsługa klientów, potencjalnych klientów i dostawców związanych z wszystkimi rodzajami działalności określonymi w informacji CEIDG lub KRS Administratora danych.

Główne rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Rodzaje danych: dane identyfikacyjne klientów, projektantów, internautów, ciasteczka, dane na zamówieniach, fakturach, listach przewozowych, zapytaniach, ofertach, pismach oraz mailach dotyczących klientów – osób prywatnych, tagi na stronach internetowych, dane dotyczące aktywności na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora, zgody na przetwarzanie danych osobowych, rysunki projektowe o różnym stopniu sformalizowania zawierające dane osobowe, zdjęcia i grafiki z danymi osobowymi lub wizerunkami.

Pliki cookies (ciasteczka) Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku przeglądarki komputera klienta. Dzięki takim plikom można zapamiętać indywidualne preferencje dotyczące produktów, rodzaje poszukiwanej informacji na stronach internetowych i sposób przeszukiwania stron internetowych będących własnością Administratora itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu, m. in.: nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe, ale przypominane są produkty, które na przykład chciał kupić. Każdy użytkownik komputera może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony WWW.

Tagi (znacznik) – identyfikatory, znaki lub słowa kluczowe przypisane do określonego fragmentu informacji, na przykład fragmentu strony internetowej, a w szczególności wysyłanego linku. Tagi są powszechnie stosowane w kodzie stron internetowych w celu identyfikowania pochodzenia informacji, kontekstu jej użycia, identyfikacji osoby używającej, a najczęściej do statystycznego oszacowania ruchu na danej stronie internetowej.

Ip – ciąg czterech liczb z zakresu 0 do 255 identyfikujący w danym momencie komputer w sieci www. Jeśli jest to komputer używany indywidualnie przez osobę fizyczną, to ip pośrednio identyfikuje osobę

Nie traktujemy jako danych osobowych w kontekście niniejszych zasad i działalności skierowanej na zewnątrz firmy informacji zawartych w spisach firm, spisie CEIDG i innych spisach firm, dane podane w dokumentach KRS i REGON, dane w publicznych ofertach firm, informacjach o przetargach, informacjach na wizytówkach zawierających logo działalności lub nazwę firmy/organizacji, we wszelkich ogłoszeniach publicznych o zapotrzebowaniu, nadmiarze, problemach, wydarzeniach lub pracy na temat: sektor budownictwa, sektor usług dla firm, sektor transportu, sektor dostawców surowców i półproduktów, materiały budowlane, izolacyjne, roboty budowlane, BHP, generalne wykonawstwo, obsługa inwestycji, transport, usługi telekomunikacyjne, usługi reklamowe, usługi badawcze, usługi ekspertyz i podobne oraz usługi/dostawy w zakresie rodzajów działalności opisanych w naszym CEIDG lub KRS, usługi pośrednictwa pracy, zawiadomienia od organów państwowych, urzędów, komorników, ZUSu, prezydentów/burmistrzów, państwowych jednostek terytorialnych, informacji z list o dłużnikach, internetowe/medialne opinie/informacje o potencjalnych klientach, dostawcach/sprzedawcach, przestępcach i usługodawcach. Nie traktujemy również jako danych osobowych - danych podawanych przy wszelkich umowach osobami i usługodawcami wykonującymi prace lub dostarczającymi materiały do realizacji wszystkich rodzajów działalności wymienionych w naszym CEIDG lub KRS.

Jednak zdarzają się przypadki, że potencjalny klient zwraca się do nas jako firma, a następnie deklaruje, że podane przez niego dane firmy zawierają dane osobowe i klient prosi na przykład o skasowanie tych danych. Wtedy te dane zaczynamy traktować zgodnie z deklaracją klienta jako zawierające dane osobowe.


Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. dostawcy usług transportowych, dostawcy usług pocztowych, marketingowych, internetowych, podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną naszych produktów na terenie Unii Europejskiej, dostawcy usług księgowych, audytorskich, badawczych, wykonawcy robót budowlanych jeśli była mowa o usłudze wykonania, zleceniobiorcy usług prawnych i windykacyjnych, banki, komornicy, urzędy skarbowe i inne uprawnione urzędy/instytucje/organy państwowe. Dane osobowe mogą też być przekazywane do podmiotów związanych z Administratorem przez osoby zarządzające lub przez związki kapitałowe.

Przy czym podmioty/usługodawcy/zleceniobiorcy, którzy przetwarza dane na nasze zlecenie to działają na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

Dane osobowe mieszkańców Unii Europejskiej nie są przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czas-okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane od momentu wyrażonej zgodny na przetwarzanie lub od momentu żądania obsługi. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia woli ich usunięcia lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub zakończenia obowiązku przechowywania faktur lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z innych przepisów prawa.

Przestaniemy przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, niezwłocznie
po zgłoszeniu sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.


Prawa przysługujące osobom fizycznym w zakresie przetwarzania danych osobowych

Osoba fizyczna może zawsze poprosić nas o zawartość jej danych osobowych.

Może również, w każdej chwili skorzystać z prawa do
sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia = zaprzestania ich przetwarzania:
- w zakresie, w jakim przetwarzamy dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- w zakresie, w jakim przetwarza
ne dane osobowe na podstawie zgody lub żądania przetwarzania ważne jest prawo wycofania zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody/żądania przetwarzania przed jej wycofaniem.
- w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia
i wykonania umowy lub na podstawie zgody – przysługuje
osobie fizycznej także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie .csv, .xml; które to dane mogą być na życzenie przesłane innemu administratorowi danych osobowych.
- przysługuje
osobie fizycznej również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art. 13. ust 2. litera d) RODO.

Zastrzegamy, że w pewnych przypadkach ze względu na nasz interes prawny, (jak na przykład informacje o zadłużeniach, biegnący okres gwarancyjny, tocząca się sprawa sądowa) dane osobowe mogą w wyniku żądania zostać skasowane/usunięte z systemu bieżącego przetwarzania w formie przeniesienia do archiwum.

Dla skorzystania z praw należy zwrócić się pod adres biuro@hydrostop.pl ale przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności będziemy ustalali tożsamość osoby zwracającej się do nas. Można się też zwrócić listownie na nasz adres pocztowy.


Sposób przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych odbywa się głównie w sposób zautomatyzowany.

Dotyczy to zautomatyzowanego przechowywania, wystawiania faktur, dokumentów WZ, dostosowania naszej oferty dopasowanej do potrzeb (w tym według profilowania) z użyciem m.inn. danych dotyczących wizyt, dokonywanych oraz niedokończonych zakupów, i innych danych.

W przypadku kwestionowania form zautomatyzowanych osoba fizyczna może domagać się obsługi nieautomatycznej (pod warunkiem wykasowania ciasteczek ze swojego komputera i nie wchodzenia na stronę serwisu internetowego Administratora danych), ma prawo zakwestionować poprawność i adekwatność przetwarzania automatycznego, wyrazić własne stanowisko, interweniować u Administratora, uzyskać w pełni nie automatyczną obsługę ze strony pracowników biura Administratora. Podstawa prawna art. 13. ust 2. litera f RODO.


Obowiązkowość podania danych osobowych

Podanie danych osobowych lub danych osoby prawnej jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Tylko w nielicznych przypadkach osoba fizyczna może działać bez podawania danych osobowych, jak na przykład: dzwoni na telefon stacjonarny i bez przedstawiania się pyta o cenę detaliczną produktu, a następnie kończy rozmowę, lub wchodzi na stronę internetową i ogląda ofertę produktu/usługi bez przystąpienia do nabywania.

Bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja przez nas sprzedaży produktów/usług!


 


 

Projektanci
Wykonawcy
Wykonawstwo - Hydrostop 3
Ukryj/Odkryj Menu
Newsletter: Przycisk OK

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły