Przycisk drukowania

Projektowanie tarasów

Tarasy są często w budynku najtrudniejszym elementem pod względem projektowym i wykonawczym, przypadki kilkukrotnego nieskutecznego wykonania kolejnych generalnych remontów tarasów są nierzadko spotykane. Zaleca się aby izolacje tarasów były wielowarstwowe, a na każdej warstwie był spadek eliminujący możliwość kumulacji wody między warstwami. Najkorzystniej, jeśli płyta tarasu jest monolityczną płytą żelbetową - nawet w przypadku stropów gęsto żebrowanych można zwykle kawałek stropu wykonać jako płytę monolityczną. Warto tak postąpić, gdyż stropy gęstożebrowane i z płyt kanałowych trudno jest uszczelnić powłokami mineralnymi, a stosowanie powłok o dużej elastyczności jest zazwyczaj kosztowne. Stosowanie na tarasach pap klejonych lepikiem prowadzi zwykle do nieszczelności i zacieków, gdyż lepik ustępuje pod długotrwałym naporem wody, z czasem kruszeje i pęka. Wszelkie styki i połączenia elementów na tarasie muszą być uszczelnione materiałami elastycznymi. W szczególności dotyczy to styku ze ścianą i niezbędnych dylatacji.

Jeśli uzyskanie spadku na płycie wylewanej jest zbyt kłopotliwe, to spadek ten można uzyskać przy zastosowaniu materiałów do napraw betonu: Hydrostop-Reper kładziony na zgroszkowanym betonie płyty. Jeśli spadek jest wyrobiony w grubości płyty, to płytę wystarczy pokryć Hydrostopem-Mieszanką Profesjonalną nr 209. Uszczelnienie należy wyprowadzić na mur z użyciem np. Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego. W ten sposób uzyskuje się pierwszą, najniższą warstwę wodoszczelną.
Kolejna warstwa to paroizolacja np. z folii budowlanej PVC najlepiej o grubości 0,5mm. Należy stosować folię bez dodatków przyspieszających rozkład folii w środowisku naturalnym. Wyżej dodajemy warstwę ocieplającą z twardego styropianu. Styropian można nakryć cienką folią i następnie należy pokryć płytą betonową o grubości np. 8cm i odpowiednio dylatowaną oraz zbrojoną przeciw zarysowaniu. Powierzchnię płyty należy uszczelnić Hydrostopem-Mieszanką Profesjonalną, a dylatacje i styki ze ścianami Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym. Barierkę można umocować do ścian, a na płycie tylko podeprzeć. Barierkę można też umocować do płyty nawierzchniowej od czoła tarasu lub do ściany zewnętrznej pod płytą tarasu. Przebijanie warstw izolacyjnych słupkami barierki jest możliwe, ale uszczelnienie tych przejść na kolejnych warstwach jest kłopotliwe (polietylen można praktycznie tylko zgrzewać, przejście w zmechaconej folii PVC można uszczelnić Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym, podobnie styk z nawierzchniową płytą żelbetową można uszczelnić Hydrostopem-Elastycznym Zbrojonym). Wierzch uszczelnionego tarasu można wyłożyć płytkami na kleju mrozoodpornym i wodoodpornym (Uwaga: zaprawa klejowa wodoodporna zazwyczaj nie jest wodoszczelna).
Szereg rysunków ilustrujących sposób uszczelnienia tarasu i dodatkowych uwag znajduje się na osobnej stronie porad.

TARAS OCIEPLONY:


Uszczelnienie tarasu ocieplonego z nawierzchniową płytową żelbetową:
1-płyta żelbetowa nośna, 2-warstwa spadkowa z produktu Hydrostop-Reper (gdy płyta profilowana ze spadkiem pokryć ją należy Hydrostopem-Mieszanką), 3-izolacja parochronna wywinięta na ścianę, 4-izolacja termiczna (styropian ekstrudowany), 5-warstwa lekkiej folii, 6-żelbetowa płyta nawierzchniowa zbrojona przeciwskurczowo i na wpływy termiczne*, 7-wodoszczelna paroprzepuszczalna, mineralna powłoka Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 1,6lg/m2, 8-zakotwienie płyty w ścianie szpilką ocynkowaną Ø12mm w odstępach co 2m, 9-oddylatowanie styropianem od ściany, 10-pas uszczelniający z Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego, 11-tynk,12-nawierzchnia z płytek mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym, 13-ceramiczna płytka mrozoodporna z kapinosem.
*Uwaga: przy wymiarach płyty tarasu do 5,0x5,0 m: grubość płyty min. 8 cm, beton B20, zbrojenie stal f i8 co 15x15 cm w środku grubości płyty.
Jeśli płyta mniejszej grubości lub pokryta rysami to należy ją uszczelnić jedną z elastycznych powłok Hydrostop.

Na powyższym rysunku uszczelnienie Hydrostopem obejmuje tylko wierzch żelbetowej płyty nawierzchniowej. Jednak zaleca się uszczelnić również wierzch żelbetowej płyty nośnej.


TARAS NIEOCIEPLONY:Uszczelnienie tarasu nieocieplanego wykonanego w formie płyty żelbetowej ze spadkiem
1-płyta nośna ze spadkiem, zbrojona poprzecznie i wzdłużnie, zakotwiczona w ścianie, 2-warstwa poślizgowa z dwóch warstw folii, 3-kapinos, 4-wodoszczelna Powłoka Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 0,8kg/m2, 5-pas uszczelniający z Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego, 6-izolacja termiczna likwidująca mostek cieplny, 7-nawierzchnia i cokół z płytek mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym, 8-ceramiczna płytka mrozoodporna z kapinosem.


TARAS NA GRUNCIE

Uszczelnienie tarasu nieocieplanego wykonanego na gruncie w formie płyty żelbetowej ze spadkiem
1-chudy beton na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej przykrytej folią paroszczelną lub dwoma warstwami folii budowlanej 0,2mm grubości, 2-właściwa płyta tarasu ze spadkiem, monolityczna, zbrojona poprzecznie i wzdłużnie, 3-wodoszczelna Powłoka Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 0,8kg/m2, 4-ceramiczna płytka mrozoodporna na kleju mrozoodpornym.

Sformułowania i wskazówki do opisów technicznych projektów tarasu ocieplanego:
 • Fragment stropu stanowiącego podłoże tarasu ocieplanego wykonać w formie płyty żelbetowej według rys. ... .
 • Wierzch żelbetowej płyty podłoża tarasu wykonać ze spadkiem 2% i zatrzeć na ostro.
 • Jeśli płyta wymaga dodatkowego wyprofilowania to użyć na zgroszkowane podłoże Hydrostop-Reper (20kg/m2 przy grubości 1cm).
 • Prawidłowo wyprofilowaną płytę żelbetową podłoża tarasu uszczelnić warstwą materiału Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna [0,8kg/m2]. Następnie styk płyty ze ścianami uszczelnić pasem Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego szerokości 20cm (5cm na płytę i 15cm na ścianę pod cokół lub pod tynk.
 • Na podłożową płytę żelbetową położyć folię paroszczelną, warstwę styropianu ekstrudowanego oraz wylać żelbetową płytę nawierzchniową grubości 8cm zbrojoną i dylatowaną jak na rys. ... . Żelbetową płytę nawierzchniową zamocować kotwami do ściany (na przykład szpilką ocynkowaną Ø12mm w odstępach co 2m ułożoną przed zalaniem betonu).
 • Żelbetową płytę nawierzchniową świeżo wylaną uszczelnić przez posypanie produktem Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna (1kg/m2). Następnie styk płyty ze ścianami uszczelnić pasem Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego szerokości 15cm (5cm na płytę i 10cm na ścianę pod cokół lub pod tynk. Dylatacje uszczelnić pasem Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego szerokości 15cm (około 7cm na każdą stronę).
 • Pod krawędzią tarasu wystającą na zewnątrz budynku wykonać kapinos (nacięcie zapobiegające spływaniu wody na ścianę). Na okładzinę tarasu uzyć płytki z kapinosem fabrycznych lub kapinosem wytworzonym z kitu silikonowego używanego do fugowania płytek.
 • Uszczelnioną płytę pokryć płytkami na kleju mrozoodpornym i wodoodpornym, a ewentualne dylatacje wyprowadzić do wierzchu i uszczelnić silikonem odpornym na warunki atmosferyczne.
 • Barierkę zamocować do ścian. Słupki oprzeć na żelbetowej płycie nawierzchniowej tarasu lub przymocować do ściany pod tarasem. Należy unikać mocowania słupków przez wykonanie otworów w warstwach izolacyjnych.

Sformułowania i wskazówki do opisów technicznych projektów tarasu nieocieplanego:

 • Fragment stropu stanowiącego podłoże tarasu ocieplanego wykonać w formie płyty żelbetowej według rys. ... .
 • Wierzch żelbetowej płyty podłoża tarasu wykonać ze spadkiem 2% i zatrzeć na ostro.
 • Jeśli płyta wymaga dodatkowego wyprofilowania to użyć Hydrostop-Reper[20kg/m2 przy grubości 1cm].
 • Prawidłowo wyprofilowaną płytę żelbetową podłoża tarasu uszczelnić produktem Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna (0,8kg/m2).
 • Następnie styk płyty ze ścianami uszczelnić pasem Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego szerokości 20cm (5cm na płytę i 15cm na ścianę pod cokół lub pod tynk. Ewentualne dylatacje uszczelnić pasem Hydrostopu-Elastycznego Zbrojonego szerokości 15cm (po 7cm na stronę).
 • Uszczelnioną płytę pokryć płytkami na kleju mrozoodpornym i wodoodpornym, a ewentualne dylatacje wyprowadzić do wierzchu.

Sformułowania i wskazówki do opisów technicznych projektów tarasu na gruncie:

 • Na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej rozłożyć folię paroszczelną lub dwie warstwy folii budowlanej.
 • Płytę tarasu na gruncie wylać jednocześnie ze schodkami/ścianką fundamentową.
 • Świerzo wylaną płytę tarasową posypać produktem Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna (1kg/m2) i zatrzeć na ostro.
Projektanci
Wykonawcy
Wykonawstwo - Hydrostop 3
Ukryj/Odkryj Menu
Newsletter: Przycisk OK

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły