Pobierz

Projekty DWG i PDF

Pobierz projekty w formacie DWG lub PDF ogólnodostępne, lub zaloguj się aby uzyskać pełen dostęp do wszystkich plików.


Projekty DWG | Specyfikacje | Karty technologiczne

Płyty fundamentowe

Nr rys.Opisdwgpdf
 Ściana szczelinowa nowa, uszczelnienie styku płyty dennej ze ścianą i spodu płyty  PDF
 Płyta fundamentowa nowa, uszczelnienie dylatacji i przerwy roboczej taśmą bentonitową  PDF
 Płyta fundamentowa nowa, uszczelnienie dylatacji taśmą od góry (nietypowe)  PDF
 Płyta fundamentowa nowa, uszczelnienie dylatacji taśmą od dołu + 3x taśma bentonitowa  PDF
  * Płyta fundamentowa nowa, uszczelnienie dylatacji taśmą od dołu + szalunek tracony siatkowo  PDF
 Uszczelnienie ścianki berlińskiej oraz spodu płyty fundamentowej  PDF
A08plUszczelnienie połączenia ścianki szczelinowej z płytą fundamentowąDWG PDF

Garaże podziemne i nadziemne

Nr rys.Opisdwgpdf
STStrop garażu nowy ze spadkiem w płycie  PDF
 Strop garażu nowy z warstwą spadkową  PDF
 Strop garażu nowy, zamek w płycie stropowej  PDF
 Garaż nowy, zbiornik p. poż.  PDF
 Podciąg/dylatacja w stropie - remont  PDF

Podziemia jednokondygnacyjne (ściany, posadzki, ławy)

Nr rys.Opisdwgpdf
 Podziemie nowe, ściana betonowa na płycie fundamentowej, bez ocieplenia  PDF
 Podziemie nowe, ściana betonowa na płycie fundamentowej, bez ocieplenia + klin od wewnątrz  PDF
 Podziemie nowe, ściana betonowa na płycie fundamentowej + ocieplenie  PDF

Konstrukcje drogowe i mostowe

Nr rys.Opisdwgpdf
 sdf  

Podziemia (płyty fundamentowe, ściany ...)

Nr rys.Opisdwgpdf
A04.plHydroizolacja nowobudowanego garażu podziemnego pod ogrodem -spadek w płycie stropowejDWG PDF
A07.plDylatacja uszczelniona kitem dylatacyjnym -3x2 cm możliwość ruchu 3 mmDWG PDF
A10.plHydroizolacja nowobudowanego garażu podziemnego pod ogrodem -spadek w dodatkowej płycie żelbetoweDWG PDF
A54.plBudowla na płycie fundamentowej: uszczelnienie lub naprawa hydroizolacji od wewnątrzDWG PDF
A24.plUszczelnienie szachtu windowegoDWG PDF
A30.plUszczelnienie spodu płyty fundamentowej  PDF
A34.plUszczelnienie przerwy roboczej, wariant IIIDWG PDF
A51plUszczelnienie palościanki i płyty dennejDWG PDF
A52.plDylatacja kątowa na styku dwóch płyt fundamentowychDWG PDF

Uszczelnienia płyt i ścian produktem Hydrostop-Mata Penetrująca

Nr rys.Opisdwgpdf
E01plUszczelnienie spodu płyty fundamentowej produktem Hydrostop-Mata Penetrująca- bez widoku zbrojeniaDWG PDF
E02plWyprowadzenie produktu Hydrostop-Mata Penetrująca na ścianę fundamentową z odsadzką na płycie DWG PDF
E04plWyprowadzenie produktu Hydrostop-Mata penetrująca na ścianę fundamentową zlicowaną z bokiem płDWG PDF
E05plWycięcie otworu na ściąg w hydroizolacyjnym produkcie Hydrostop-Mata PenetrującaDWG PDF
E06plMocowanie Maty Penetrującej na krawędzi szalunku bez ścisków systemowych - wariant 1DWG PDF
E07plMocowanie Maty Penetrującej na krawędzi szalunku bez ścisków systemowych - wariant 2DWG PDF
E08plUszczelnianie miejsca otworu po ściągu na Macie Penetrującej po zdjęciu szalunkówDWG PDF
E09plUszczelnienie palościanki produktem Hydrostop-Mata PenetrującaDWG PDF
E10plUszczelnienie - ścianka berlińska - produktem Hydrostop-Mata PenetrującaDWG PDF

Tarasy, balkony, dachy zielone

Nr rys.Opisdwgpdf
F01.plPojedyncze uszczelnienie tarasu ocieplonegoDWG PDF
F02.plPojedyncze uszczelnienie tarasu ocieplonego -przekrójDWG PDF
F03.plNaprawy balkonów. Uszczelnienie balkonu ze zdjęciem płytek i odnowieniem hydroizolacjiDWG PDF
F04.plNaprawy balkonów. Uszczelnienie balkonu remontowanego z wykonaniem dodatkowej wylewki betonowejDWG PDF
F05.plNaprawy balkonów. Uszczelnienie balkonu remontowanego z wykonaniem izoloacji na płytkachDWG PDF
F06.plBalkon na listwie termoizolacyjnej z profilowaną płytąDWG PDF
F07.plBalkon na listwie termoizolacyjnej profilowany szlichtą betonowąDWG PDF
F08.plDetal remontowanego balkonu z balustradą stalową na słupkach zatopinychDWG PDF
F09.plDetal remontowanego balkonu z balustradą stalową -wersja bez rynnyDWG PDF
F10.plDetal balkonu z balustradą stalową mocowaną do czoła płyty balkonowejDWG PDF
F11.plTaras na gruncieDWG PDF
F12.plUszczelnienie płyty stropowej dachu zielonegoDWG PDF

Podziemia jednokondygnacyjne

Nr rys.Opisdwgpdf
B01.plHydroizolacja nowej ściany podziemia wykonanej z betonu wylewanego -wersja 1DWG PDF
B02.plHydroizolacja nowej ściany podziemia jednowarstwowej wykonanej z bloczków betonowych -wersja 1DWG PDF
B03.plRemont ściany podziemia wykonanej z betonu wylewanegoDWG PDF
B04.plWzmocnienie -remont płyty posadzkowej z wykonaniem cokołu przyściennegoDWG PDF
B05.plWzmocnienie posadzki przez wykonanie płyty żelbetowejDWG PDF
B06.plIzolacja przeciwwilgociowa na gruncie piaszczystym bez zagrożenia wodą gruntową pod ciśnieniemDWG PDF
B07.plHydroizolacja nowej ściany podziemia wykonanej z betonu wylewanego -wersja 2DWG PDF
B08.plHydroizolacja przeciwwilgociowa nowej ściany podziemia warstwowej wykonanej z bloczków betonowychDWG PDF
B09.plUszczelnienie przeciwwodne remontowanej jednowarstwowej ściany podziemia z bloczków betonowychDWG PDF
B10.plWzmocnienie -remont płyty posadzkowej z wykorzystaniem cech balastowych istniejącej posadzkiDWG PDF
B11.plRemont istniejącej ściany murowanej od wewnatrz, przykład zrealizowanyDWG PDF
B12.plIzolacja przeciwwlgociowa ściany podziemia warstwowej wykonanej z bloczków betonowychDWG PDF
B13.plHydroizolacja ściany murowanej w sytuacji wysokich poziomów wód gruntowychDWG PDF
B14.plIzolacja przeciwwilgociowa stopy fundamentowej i podwaliny hali przemysłowejDWG PDF
B15.plHydroizolacja nowej ściany podziemia warstwowej -wersja 3 ze ścianą osłonową konstrukcji budowDWG PDF
B16.plUszczelnienie parteru lub wyciągniętej piwnicy w warunkach nasypu gruntowegoDWG PDF

Zbiorniki wody i studnie

Nr rys.Opisdwgpdf
C01.plWykonanie korka dennego w studni z kręgów w warunkach napływu wodu gruntowejDWG PDF
C02.plUszczelnienie studni z kręgów betonowych wykonanej metodą opuszczaniaDWG PDF
C03.plUszczelnienie szamba lub studzienki kręgów i korka betonowegoDWG PDF
C04.plUszczelnienie powierzchni i styków roboczych nowego zbiornika wodyDWG PDF
C05.plIzolacja zbiornika pożarowego zlokalizowanego w garazu podziemnymDWG PDF
c07.plDetal CDWG PDF

Detale

Nr rys.Opisdwgpdf
K01.plDetale -klin przyścienny na styku ściany i płyty fundamentowej - cztery wariantyDWG PDF
K02.plPrzepust rury przez zewnętrzną ścianę fundamentową - dwa wariantyDWG PDF

Zapraszamy do przesyłania pytań z załączonymi plikami CAD oraz do autoryzacji adaptacji naszych rysunków za pośrednictwem projekty@hydrostop.pl.